Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5026
Title: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej
Authors: Krzyśka, Sławomir
Kubicki, Roman
Michałowska, Danuta Anna
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, red. S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, ss. 197
Abstract: W przeciwieństwie do nowoczesnego programu Bildung, edukacja artystyczna nie stanowi już fundamentu ideowego kultury współczesnej. Nie ma zarazem wątpliwości, że sztuka i dzisiaj umożliwia rozpoznanie jej głównych zasobów problemowych. Umiejętność interpretacji praktyk sztuki współczesnej jest dziś ważną częścią procesów kształtowania jednostkowych tożsamości. W warunkach "płynnej" nowoczesności procesy te opisuje się najczęściej w terminach "autokreacji". Sztuka może wzmacniać jej wektor narcystyczny, ale może też podsuwać modele udanych połączeń autokreacji z solidarnością i w ten sposób wpływać na kształtowanie się postaw obywatelskich. Potrzebna jest w tym kontekście zarówno ogólniejsza refleksja na styku filozofii i teorii edukacji, jak i analiza wybranych praktyk artystycznych. Prezentowana książka ma szansę stać się ważnym głosem w dyskusji nad rozwijaniem optymalnych form partycypacji w artystycznych dziedzinach kultury współczesnej. Prof. zw.dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska
URI: http://hdl.handle.net/10593/5026
ISBN: 978-83-62243-40-2
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filozoficzne konteksty.pdf7.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.