Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLazuras, Lambros-
dc.contributor.authorPyżalski, Jacek-
dc.contributor.authorBarkoukis, Vassilis-
dc.contributor.authorTsorbatzoudis, Haralambos-
dc.date.accessioned2013-04-17T06:56:57Z-
dc.date.available2013-04-17T06:56:57Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationStudia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 57-69pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-232-2520-1-
dc.identifier.issn1233-6688-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/5894-
dc.description.abstractCyberbullying represents an emerging form of adolescent aggression that is channelled contemporary through information and communications technologies (ICTs). Research on the psycho-social correlates is still growing but the available evidence highlights the importance of moral disengagement and empathy in predicting cyberbullying behavior. Educators can benefi t from this research and accordingly develop curricula and employ practices that tap moral and empathic beliefs in young people, in order to curb the onset and prevalence of cyberbullying among students. The present article discusses the nature of cyberbullying, reviews the studies assessing the relationships between empathy, moral disengagement and cyberbullying in adolescents, and presents the implications for educational interventions and pedagogical practice.pl_PL
dc.description.abstractCyberbullying stanowi formę agresji rówieśniczej, realizowanej za pomocą współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badania dotyczące psychospołecznych korelatów tego zjawiska dynamicznie się rozwijają, a dotychczasowe rezultaty wskazują na istotność rozhamowania moralnego i empatii jako predykatorów sprawstwa cyberbullyingu.Osoby zajmujące się edukacją mogą wykorzystać wyniki badań w tej dziedzinie, konstruując programy i realizując działania edukacyjne oraz profi laktyczne dotyczące cyberbullyingu, uwzględniające przekonania normatywne, jak i poziom empatii młodych ludzi.W artykule charakteryzowany jest cyberbullying jako zjawisko, w kontekście przeglądu badań dotyczących jego relacji z rozhamowaniem moralnym i empatią adolescentów.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectmoral disengagementpl_PL
dc.subjectempathypl_PL
dc.subjectcyberbullyingpl_PL
dc.subjectadolescentspl_PL
dc.subjecteducationpl_PL
dc.subjectrozhamowanie moralnepl_PL
dc.subjectempatiapl_PL
dc.subjectcyberbullyingpl_PL
dc.subjectadolescencipl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.titleEmpathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practicepl_PL
dc.title.alternativeEmpatia i rozhamowanie moralne jako predykatory cyberbullyingu: implikacje dla interwencyjnych i profilaktycznych działań edukacyjnychpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Studia Edukacyjne, 2012, nr 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
studia_eduk_23_s_57-70.pdf611.99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.