Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5920
Title: Z życia naukowego - Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej,zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji, działające przy Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM30 maja 2012 r.
Authors: Janicka, Weronika
Pyła, Daria
Ratajczak, Krzysztof
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 394-396
URI: http://hdl.handle.net/10593/5920
ISBN: 978-83-232-2520-1
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Studia Edukacyjne, 2012, nr 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
studia_eduk_23_s_394-396.pdf497.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.