Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5983
Title: Tożsamość wspólnot mniejszościowych. Kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich,
Authors: Kościańczuk, Marcela
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Tożsamość wspólnot mniejszościowych. Kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich, M. Kościańczuk, ss. 225.
Description: Publikacja podejmuje problem tożsamości Żydów mesjańskich-unikalnej pod względem kulturowym i socjologicznym kategorii społecznej. W analizie tej grupy można dostrzec chyba wszystkie strukturalne i funkcjonalne elementy wzorca kształtowania się tożsamości postmodernistycznej, a nawet post-post-modernistycznej. Autorka wieloaspektowo analizuje fenomen kulturowo-społeczny, jakim jest ta nieliczna, bo złożona z 5-7 tysięcy wiernych wspólnota (250 tys. na świecie), zamieszkała w Polsce i w Izraelu, pokazując jej rozdarcie w wielu aspektach: między chrześcijaństwem i judaizmem, w aspekcie żydowskich vs. chrześcijańskich proweniencji jej członków, języka (hebrajskiego,angielskiego,rosyjskiego), korzeni. Wielość przyjętych tu perspektyw analitycznych jest imponująca i każda z nich jest traktowana z niezwykłą powagą i uwagą. Autorka sięga do wielu prac anglojęzycznych, mało znanych lub nieznanych w Polsce. Z recenzji prof.dr hab. Elżbiety Czykwin
URI: http://hdl.handle.net/10593/5983
ISBN: 978-83-62243-96-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcela Koscianczuk.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.