Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/629
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubiś, Katarzyna-
dc.contributor.authorNowakowski, Andrzej-
dc.date.accessioned2010-10-25T09:16:25Z-
dc.date.available2010-10-25T09:16:25Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBiblioteka nr 13 (22), 2009, s. 77-86pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/629-
dc.description.abstractW latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.pl_PL
dc.description.abstractBetween 2007 and 2008, Poznań University Library examined its stock of newspapers and journals published in the Wielkopolska region between 1800 and 1939 that are currently held in the stacks of the library. The aim of the examination was to evaluate the state of preservation of the material in view of its acidity. To achieve required results, Stanford method with the examination of the pH of paper was employed in the project. The selected collection included 7,014 volumes from which 384 copies of representative sample material were isolated. In the course of the study it was established that 40% of the collection was in a bad state of preservation and further 45% was already damaged and needed restoration. All items under scrutiny were printed on acidic paper. Moreover, the measure of acidity in the pH scale below 5 was indicated for more than 96% of the collection. The results of the examination indicate that 85% of the collection should be first digitized or microfilmed and then, if their present state of preservation permits, undergo the process known as mass deacidization.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.subjectochrona zbiorówpl_PL
dc.subjectcollection preservationpl_PL
dc.subjectkwaśny papierpl_PL
dc.subjectacidic paperpl_PL
dc.subjectodkwaszanie masowepl_PL
dc.subjectmass deacidizationpl_PL
dc.subjectprasa regionalnapl_PL
dc.subjectregional presspl_PL
dc.subjectWielkopolskapl_PL
dc.subjectWielkopolska (Greater Poland)pl_PL
dc.titleOcena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszeniapl_PL
dc.title.alternativeThe evaluation of the state of preservation of the regional newspapers and journals from the years 1800-1939 held in the collection of Poznań University Librarypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubiś.pdf957.51 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.