Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7126
Title: Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej
Other Titles: Electronic referendum in Switzerland. Selected directions of evolution of the Helvetian direct democracy
Authors: Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: elektroniczne głosowanie
e-voting
elektroniczne referendum
Szwajcaria
demokracja bezpośrednia
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Musiał-Karg Magdalena, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, WNPiD UAM, Poznań 2012, ss. 261.
Abstract: Celem książki jest analiza doświadczeń Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesach podejmowania decyzji na różnych poziomach podziału administracyjnego państwa. Jednym z najważniejszych pytań badawczych, jakie pojawia się w tym kontekście jest pytanie: czy i na ile systemy głosowania elektronicznego w Szwajcarii wpływają na kształt funkcjonującej współcześnie demokracji bezpośredniej?, oraz czy i w jakim stopniu obserwuje się wpływ e-głosowania na szwajcarski elektorat? Odpowiedzi na postawione pytania są o tyle istotne, iż coraz więcej państw rozważa wprowadzenie różnych form e-voting (np. głosowania przez Internet) i wzbogacenie dotychczasowych procedur o nową formę uczestnictwa w wyborach, a analiza doświadczeń Szwajcarii może okazać się w tym kontekście cennym wkładem nie tylko na etapie dyskusji nad tym zagadnieniem, ale także w fazie implementacji tych nowych rozwiązań do już obowiązujących procedur wyborczych. Zakres rzeczowy niniejszej książki wyznacza jej tytuł. Przedmiotem analizy jest szwajcarska demokracja bezpośrednia, a precyzyjniej jedna z jej instytucji – referendum. Tematem rozważań są zmiany, jakie dotykają bezpośrednią formę sprawowania władzy w wyniku zastosowań nowych technologii w procedurach wyborczych. Analiza praktyki wykorzystania e-voting w ramach trzech różnych systemów e-głosowania w zróżnicowanej pod wieloma względami Konfederacji Szwajcarskiej, wskazuje na duże walory heurystyczne takiego podejścia. Główną tezą badawczą postawioną w kontekście analizowanej problematyki jest twierdzenie, że szwajcarska demokracja bezpośrednia ulega istotnym przeobrażeniom w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procedurach podejmowania decyzji przez zbiorowego suwerena. O ile w większości państw zmiany będące rezultatem wykorzystania ICT w wielu dziedzinach życia społecznego są określane jako rewolucyjne , to w przypadku demokracji w Konfederacji Szwajcarskiej (i zastosowania w tym państwie e-głosowania w bezpośrednich procedurach rządzenia) wydaje się, że mamy do czynienia zaplanowaną w czasie, dokonywaną krok po kroku ewolucją: zarówno jeśli chodzi o zmiany w samych formach głosowania, jak i w zmianach zachodzących w samym elektoracie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7126
ISBN: 978-83-62907-43-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii.pdf4.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.