Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSoroko, Emilia-
dc.date.accessioned2013-07-22T06:11:45Z-
dc.date.available2013-07-22T06:11:45Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationZarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, 71, 6, s. 103-119pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/7188-
dc.description.abstractList motywacyjny, jako element pierwszego etapu rekrutacji, jest dla osoby aplikującej szansą wywarcia wrażenia na rekrutującym. Celem artykułu jest empiryczna eksploracja strategii autoprezentacyjnych, ilustracja środków, jakie stosuje autor listu motywacyjnego, a także zarysowanie sytuacji psychologicznej osoby aplikującej w kontekście procesu autoprezentacji. Artykuł przedstawia fragment systemu kategoryzowania strategii autoprezentacyjnych w listach motywacyjnych, który powstał w wyniku jakościowej indukcyjnej analizy treści, oraz dedukcyjną aplikację tych kategorii na wybranym przykładzie listu motywacyjnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrekrutacjapl_PL
dc.subjectlist motywacyjnypl_PL
dc.subjectautoprezentacjapl_PL
dc.subjectanaliza treścipl_PL
dc.titleOcena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.AlternativeLocationhttp://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/e_soroko_zzl-6-2009.pdf-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e_soroko_zzl-6-2009.pdf283.32 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.