Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy

Loading...
Thumbnail Image
Date
1998
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Keywords
EMN (Electrophoretical Mobility of Cell Nuclei), stage of ontogezny, biological age, aging, free radical theory of aging, NMR (Nuclear Megnetic Resonance), chemical shift, spin-lattice relexation time, relaxation times T1, starzenie się, wiek biologiczny, etap ontogenezy
Citation
Czapla Z., Fojud Z., 1998, Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy. Materiały XXX Ogólnopolskiego Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków.
DOI
Alternative location
Creative Commons License