Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7195
Title: Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy
Authors: Czapla, Zbigniew
Fojud, Zbigniew
Keywords: EMN (Electrophoretical Mobility of Cell Nuclei)
stage of ontogezny
biological age
aging
free radical theory of aging
NMR (Nuclear Megnetic Resonance)
chemical shift
spin-lattice relexation time
relaxation times T1
starzenie się
wiek biologiczny
etap ontogenezy
Issue Date: 1998
Publisher: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Citation: Czapla Z., Fojud Z., 1998, Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy. Materiały XXX Ogólnopolskiego Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7195
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czapla_Zbigniew_and_Zbigniew_Fojud_Zastosowanie_metod_pomiarowych_MRJ_(NMR)_1998_Nuclear_Magnetic_Resonance_biological_age.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.