Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/744
Title: Osoba z niepełnosprawnością wobec starości
Other Titles: A disabled person and an old age
Authors: Kołodziejczyk, Joanna
Keywords: osoba z niepełnosprawnością
disabled person
starzenie się
ageing
zadania rozwojowe
developmental activities
samorealizacja
self-fulfilment
dorosłość
adulthood
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Naukowe Zeszyty Studenckie nr2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość
Abstract: Artykuł prezentuje problem starzenia się osób z niepełnosprawnościami, głownie z niepełnosprawnością intelektualną. Proces ten przebiega w odmienny sposób, niż jesień życia typowych seniorów. Osoby z dysfunkcjami, oprócz typowych problemów osób starszych muszą zmierzyć się z szeregiem własnych ograniczeń. W tekście ukazane zostały owe problemy oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawione zostały koncepcje starzenia się, jak również koncepcja zadań rozwojowych wraz z omówieniem niemożności ich stosowania dla osób z niepełnosprawnościami.
The article portrays the problem of people with intellectual disabilities. This process is different than in the case of typical elderly people. Disabled people have to deal not only with usuall problems of the old age but also their own limitations. The text discusses these problems and their reasons. It presents ageing concepts as well as the concept of developmental activities and why they cannot be applied to disabled people.
URI: http://hdl.handle.net/10593/744
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf105.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.