Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7790
Title: Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci
Authors: Krzyśka, Sławomir
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci,S.Krzyśka, ss.318
Description: Publikacja zawiera oryginalne i nowatorskie rezultaty badawcze Autora zmierzające do rozpoznania, jakie reakcje emocjonalne implikuje użycie i częstość użycia określonych wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy. Osiągnięte rezultaty służyć mają odpowiednio zaprojektowanej terapii dzieci przez twórczość poetycką - dzieci, które radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami, utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym. Prof.dr hab.Jan Grad Uważam za ważne i interesujące przygotowanie publikacji o wyraźnie interdyscyplinarnym zakresie oraz implikacjach natury edukacyjnej. Autor uwzględnia propozycje filozoficzne, kulturoznawcze i pedagogiczne, prezentuje wyniki badań własnych oraz zarysowuje w publikacji wątek aplikacyjny rozważanych propozycji teoretycznych i ustaleń empirycznych. Prof. dr hab. Andrzej Pluta
URI: http://hdl.handle.net/10593/7790
ISBN: 978-83-62243-41-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyska_net.pdf7.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.