Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/7949
Title: Kronika
Authors: Czebreszuk, Janusz
Makarowicz, Przemysław
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Folia Praehistorica Posnaniensia, 2003, Tom X-XI, s. 367-373
Abstract: MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „OD NEOLITYZACJI DO POCZĄTKÓW EPOKI BRĄZU. PRZEMIANY KULTUROWE W MIĘDZYRZECZU ODRY I DNIEPRU MIĘDZY VI I II TYS. BC”, BRZEŚĆ, REPUBLIKA BIAŁORUŚ, 28-31 MAJA 2000 R.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7949
ISSN: 0239-8524
Appears in Collections:Folia Praehistorica Posnaniensia, 2003, Tom X-XI
Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_Kronika_MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM_J_Czebraszuk_P_Makarowicz_367-373.pdf188.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.