Slavia Antiqua, tom 27 (1980)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Spis treści
  (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980)
 • Item
  Kronika
  (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980) Machajewski, Henryk; Olczak, Jerzy; Kurnatowska, Zofia
  Sympozjum poświęcone kulturze Słowian w VI - X w. (Henryk Machajewski) VIII spotkanie archeologów Pomorza (JerzyOlczak) Słowiańszczyzna Połabska na tle dziejów Niemiec i Polski (Zofia Kurnatowska) 1300 lat państwa bułgarskiego i stosunki polsko-bułgarskie na przestrzeni wieków (Zofia Kurnatowska) Problemy badań archeologiczno-antropologicznych nad dziejami Słowiańszczyzny (Zofia Kurnatowska)
 • Item
  Recenzje
  (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980) Hensel-Moszyńska, Barbara; Mańczak, Witold
  W. W. Barley (red.), European Towns, their Archaeology and Early History (Barbara Hensel-Moszczynska) J.-C. Gardin, Archéologie théorétique (Barbara Hensel-Moszczyûska) J. Udolph, Studien zu slawischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. EiA Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven (Witold Manczak)
 • Item
  PRZEGLĄD POLSKICH PRAC DOTYCZĄCYCH SŁOWIAŃSZCZYZNY STAROŻYTNEJ I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ NA PODSTAWIE PUBLIKACJI Z 1978 R. (Z UZUPEŁNIENIAMI ZA ROK 1977)
  (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980) Perzyńska-Holasowa, Maria
 • Item
  STUDIUM DËJIN A HMOTNÉ KULTURY DÂVNŸCH SLOVANU V CESKOSLOVENSKU V LETECH 1974 a 1975
  (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1980) Slàma, Jiri