Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/843
Title: DOSTĘP I UŻYTKOWANIE NOWYCH MEDIÓW PRZEZ MŁODZIEŻ
Other Titles: AVAILABILITY AND THE USE OF NEW COMMUNICATION MEDIA BY ADOLESCENTS
Authors: Isański, Jakub
Keywords: nowe media
new media
młodzież
adolescents
Wielkopolska
Wielkopolska
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 257-274.
Abstract: Tekst przedstawia tematykę socjologicznych badań nowych mediόw oraz współczesnych sposobόw ich wykorzystywania przez młodzież. Dzięki przedstawieniu wynikόw badań przeprowadzonych w Wielkopolsce oraz porόwnaniu ich z innymi, aktualnymi projektami badawczymi o szerszym zasięgu, tekst ten może być traktowany także jako prόba opisu pokolenia współczesnych nastolatkόw. Najważniejsze pytanie, na jakie można próbować odpowiadać po lekturze tekstu, dotyczy tego, jak współcześnie młodzi ludzie komunikują się pomiędzy sobą i jak przedstawiają siebie poprzez swoją swobodną twόrczość, przy wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez nowe media. Wydaje się, że związki młodzieży z mediami są czymś tak oczywistym, że coraz trudniejsze jest oddzielanie poszczególnych ich przejawόw. Tym niemniej analiza codziennego wykorzystania: komputerόw, telefonόw komόrkowych, a także rozmaitych narzędzi internetowych, takich jak portale społecznościowe czy komunikatory, prowadzi do pytań o przekształcenia w codziennych sposobach komunikowania się pomiędzy młodymi ludźmi. Przy tak określonym obszarze badawczym trudno o jednoznaczne wnioski, toteż podsumowanie tekstu zawiera raczej tylko prognozy, dokonywane na gruncie socjologicznej analizy zjawiska.
The paper presents results of a sociological survey on the access to new media and their use by adolescents in Wielkopolska, and compares those results with similar studies conducted elsewhere. The conclusions of the survey may be treated as a starting point of an attempt to describe a generation of contemporary adolescents. The main question that the author asks is how young persons today communicate among each other and how they create their image using the new possibilities offered by the ICT (Informational Communication Technologies). It seems that the use of the new media by young people today is so obvious that it has become rather difficult to identify the particular spheres in which they are used. Nevertheless, the analysis of the everyday use of computers, mobile phones, and various internet tools such as facebooks or twitters suggests that the ways of everyday communication of young people are changing.
URI: http://hdl.handle.net/10593/843
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. JAKUB ISAŃSKI RPEiS 2-2010.pdf210.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.