Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/8963
Title: Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym
Authors: Fabiszak, Małgorzata
Konat, Barbara
Keywords: językoznawstwo kognitywne
językoznawstwo korpusowe
korpus językowy
metodologia językoznawstwa
semantyka dopełnienia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Citation: Fabiszak, M., Konat, B. (2013). Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym. W P. Stalmaszczyk (Red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych (131–142). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Series/Report no.: Metodologie językoznawstwa;
Abstract: W niniejszym artykule prezentujemy zarys metody badania tez językoznawstwa kognitywnego za pomocą korpusów językowych. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowane pojęcie korpusowego językoznawstwa kognitywnego, następnie przedstawimy szczegółowe omówienie etapów procesu badawczego w jednym z badań, aby na koniec opisać niektóre z korzyści i problemów związanych z omawianą metodą. W artykule omawiamy także zagadnienie reprezentatywności i zrównoważenia korpusu i wskazujemy zastosowania korpusów dla badań językoznawstwa kognitywnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8963
ISBN: 978-83-7525-849-3
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fabiszak_Konat_Metodologie_2013.pdf175.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.