Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/902
Title: Bona fides kapitalizmu. Stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera
Other Titles: Bona fides of capitalism. Contractual relations in the theory of Talcott Parsons and Neil Smelser
Authors: Wechta, Przemysław
Keywords: kapitalizm
capitalism
stosunki kontraktowe
contract relations
instytucja
institution
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 165-177.
Abstract: Celem artykułu jest socjologiczna analiza stosunków kontraktowych w gospodarce kapitalistycznej. Jej podstawą jest teoria Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera. Rozwinięty kapitalizm niesie ze sobą możliwość „przełamywania” przewagi przetargowej w stosunkach kontraktowych. Wymaga to jednak zasobów, których „podaży” nie można zmienić bieżącymi sankcjami ekonomicznymi. Należą do ich zaufanie, reputacja i lojalność. Analiza instytucji kontraktu Parsonsa i Smelsera dostarcza wartościowych narzędzi badania współczesnego kapitalizmu.
The task of the paper is a sociological analysis of contract relations in a capitalist economy based on the theory of Talcott Parsons and Neil Smelser. A contractual advantage of the parties in advanced capitalism may be overcome. This, however, will require resources such as confidence, reputation, loyalty. Their ‘‘supply’’ cannot be changed by the current economic sanctions. Consequently, the analysis of the contemporary capitalism theory of Parsons and Smelser continues to be a valuable research tool.
URI: http://hdl.handle.net/10593/902
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. PRZEMYSŁAW WECHTA RPEiS 3-2010.pdf72.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.