Zastosowanie systemów nauczania zdalnego typu Open Source w edukacji na przykładzie pakietu Moodle

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-01
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań
Title alternative
Abstract
Referat wskazuje na proces upowszechniania się elektronicznej edukacji na odległość opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność zapoznania uczniów, młodzieży i studentów z koncepcją kształcenia na odległość a także rozwijania u osób uczących się potrzeby i motywacji do kształcenia permanentnego. Następnie referat traktuje o możliwościach zastosowania w edukacji tzw. platform nauczania zdalnego udostępnianych jako bezpłatne pakiety typu Open Source na przykładzie pakietu Moodle. Zaprezentowana jest filozofia tego systemu, jego charakterystyka i możliwości. Szczególny akcent został położony na stwierdzeniu, że wszelkie media są tylko narzędziami, a o sukcesie nauczania w trybie zdalnym decyduje kunszt pedagogiczny nauczyciela i właściwy poziom motywacji osób uczących się.
Description
Sponsor
Keywords
e-learning, Kształcenie zdalne przez Internet, Moodle
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License