Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/954
Title: Zastosowanie systemów nauczania zdalnego typu Open Source w edukacji na przykładzie pakietu Moodle
Authors: Jakubczak, Bożena
Keywords: e-learning
Kształcenie zdalne przez Internet
Moodle
Issue Date: Jan-2007
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań
Series/Report no.: Edukacja XXI wieku;11
Abstract: Referat wskazuje na proces upowszechniania się elektronicznej edukacji na odległość opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność zapoznania uczniów, młodzieży i studentów z koncepcją kształcenia na odległość a także rozwijania u osób uczących się potrzeby i motywacji do kształcenia permanentnego. Następnie referat traktuje o możliwościach zastosowania w edukacji tzw. platform nauczania zdalnego udostępnianych jako bezpłatne pakiety typu Open Source na przykładzie pakietu Moodle. Zaprezentowana jest filozofia tego systemu, jego charakterystyka i możliwości. Szczególny akcent został położony na stwierdzeniu, że wszelkie media są tylko narzędziami, a o sukcesie nauczania w trybie zdalnym decyduje kunszt pedagogiczny nauczyciela i właściwy poziom motywacji osób uczących się.
URI: http://hdl.handle.net/10593/954
ISBN: ISBN-10: 83-922909-6-8
ISBN-13: 978-83-922909-6-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJakubczak1.pdf106.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.