Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9732
Title: Language Law of Slovakia: Amendment in 2009 – in the Eyes of Polish Press
Authors: Pakowski, Grzegorz
Keywords: polityka językowa
language policy
Slovakia
media
press
language law
Issue Date: 2011
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2012, tom 6, s. 91-97
Abstract: The aim of the research is to present opinions and comments expressed in Polish press after the controversial amendment of the language law in Slovakia in 2009 has been in force. The presented analysis concentrates not only on articles published in the biggest Polish newspapers and magazines but also compares these articles to several professional analyses published by Polish think-tank dealing with Central-European issues (Centre for Eastern Studies). The key questions raised here are: to what extent are Polish journalists sharing both Slovakian and Hungarian point of view? Are there any similarities between the point of view of the biggest newspapers and the professional researchers? Finally, what is the general picture of the conflict over the amendment created in Polish press? The paper shows ambivalent attitudes of Polish newspapers ranging from ignoring the conflict to providing in-depth analyses.
Description: Abstrakt (Nowelizacja słowackiej ustawy o języku państwowym z 2009 r. w oczach polskiej prasy). Celem przeprowadzonych badań jest zaprezentowanie opinii i komenta- rzy zamieszczonych w polskiej prasie po przyjęciu na Słowacji w 2009 r. kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o języku państwowym. Przedstawiona analiza koncentruje się nie tyl- ko na artykułach z największych polskich dzienników i czasopism, ale również porównuje te artykuły z kilkoma ekspertyzami publikowanymi przez polski think-tank zajmujący się problemami Europy Środkowo-Wschodniej (Ośrodek Studiów Wschodnich). Pytaniami zasadniczymi w niniejszym artykule są: do jakiego stopnia polscy dziennikarze podzielają opinie Słowaków i Węgrów? Czy istnieją jakieś podobieństwa pomiędzy stanowiskami przedstawionymi przez dziennikarzy a tymi reprezentowanymi w ekspertyzach? Wreszcie, jaki obraz konfliktu wokół nowelizacji ustawy wykreowały polskie media? Artykuł uka- zuje ambiwalentne reakcje mediów, począwszy od ignorowania konfliktu, a skończywszy na publikacji dogłębnych analiz.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9732
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Pakowski.pdf403.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.