Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9806
Title: Międzykulturowe uczenie się na kursie języka polskiego jako obcego
Authors: Stankiewicz, Katarzyna
Żurek, Anna
Keywords: język polski jako obcy
edukacja międzykulturowa
kompetencja międzykulturowa
Issue Date: 2011
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 187-194
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie roli międzykulturowego uczenia języka polskiego jako obcego oraz metod jego integracji z innymi elementami kursu językowe- go. Rozważania obejmą również próbę określenia występowania potencjalnego związku pomiędzy pedagogiką/edukacją międzykulturową a nauczaniem języka polskiego. Część końcowa wystąpienia będzie stanowić prezentację przykładowego scenariusza zajęć, który uwzględni założenia edukacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obce- go, służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowej uczestników kursu.
Description: Abstract (Intercultural Learning at a Polish Language Course). The aim of the study is a presentation of the role of intercultural learning in teaching Polish as a foreign language, as well as methods of its integration with a language course. The considerations constitute also an attempt to demonstrate potential relations of pedagogy/intercultural education with the Polish language teaching. The final part of the work contains characterization of inter- cultural exercises which take into account the principles of intercultural education in teach- ing Polish as a foreign language, serving in the development of intercultural competences of the Polish language students.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9806
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Stankiewicz i Żurek.pdf403.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.