Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9890
Title: Kurhan, rów i palisada w tradycji kultury ceramiki sznurowej. Próba rekonstrukcji scenariuszy rytualnych
Authors: Czebreszuk, Janusz
Szmyt, Marzena
Editors: Kowalewska-Marszałek, Hanna
Włodarczak, Piotr
Keywords: kurhan
kultura ceramiki sznurowej
Issue Date: 2011
Citation: Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kowalewska-Marszałek, H., Włodarczak P. (red.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Kraków, Warszawa 2011, s. 123-131.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9890
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CzebreszukSzmyt-2011-Kurhan.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.