Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9971
Title: Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej
Authors: Kwiek, Marek
Translator: Szadkowski, Krystian
Keywords: akademicka produkcja wiedzy
produktywność akademicka
publikacje międzynarodowe
Polska
Europa Środkowa
indeks konkurencyjności
konkurencyjność gospodarcza
uniwersytety
szkolnictwo wyższe
filary konkurencyjności
Michael E. Porter
badania naukowe
badania szkolnictwa wyższego
polityka edukacyjna
rankingi międzynarodowe
wzrost gospodarczy
nauka
sektor publiczny
polityka naukowa
polityka szkolnictwa wyższego
postkomunizm
reformy szkolnictwa wyższego
cytowalność nauki
umasowienie
Wschód - Zachód
Europa wiedzy
gospodarka wiedzy
gospodarka oparta na wiedzy
istotność wiedzy
transformacje gospodarcze po 1989 r.
transformacje uniwersytetu
instytucja uniwersytetu
Issue Date: 2014
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1–2/43–44/2014
Abstract: Artykuł jest poświęcony stosunkowo trwałemu podziałowi funkcjonującemu w ramach produkcji wiedzy między najbardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej a krajami Europy Środkowej i łączy go z różnicami historycznymi zachodzącymi (zarówno w okresie komunistycznym, jak i postkomunistycznym) między gospodarkami, społeczeństwami oraz systemami szkolnictwa wyższego i badań naukowych w dwóch częściach Europy.1 Pokazuje, że dziedzictwo okresu komunistycznego w czterech największych gospodarkach naszego regionu (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) ma duże znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości obydwu systemów. Jednocześnie duże znaczenie odgrywa dziedzictwo okresu postkomunistycznego, zwłaszcza pierwszej dekady po upadku komunizmu, kiedy to uniwersytety naszego regionu stały się mniej zaangażowane w tradycyjną produkcję wiedzy i bardziej zaangażowane w kształcenie w systemach gwałtownie przechodzących procesy umasowienia.2 W części drugiej artykuł zajmuje się rolą komunistycznego i postkomunistycznego dziedzictwa w produkcji wiedzy, a w części trzeciej krótko analizuje reformy szkolnictwa wyższego i skromną obecność uniwersytetów środkowoeuropejskich w globalnych i europejskich rankingach uniwersyteckich. Najważniejszą część artykułu stanowią części 4 i 5, w których poddajemy pod dyskusję związki między produkcją wiedzy, konkurencyjnością gospodarczą oraz otoczeniem regulacyjnym, w którym funkcjonują uniwersytety i firmy opierające swoje funkcjonowanie na wiedzy. Dyskusja w częściach 4 i 5 opiera się na międzynarodowych porównaniach konkurencyjności gospodarczej z prostego powodu: rankingi sektorów szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji stały się nieodłączną częścią globalnych rankingów konkurencyjności, a uniwersytety potencjalnie, w ramach coraz silniejszego w ostatnich dwudziestu latach dyskursu gospodarki opartej na wiedzy i dyskursu wagi ekonomicznej uniwersytetów (knowledge economy i economic relevance) stają się stopniowo częścią proponowanych rozwiązań problemów gospodarczych w Europie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9971
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Produkcja_wiedzy_2014.pdf189.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons