Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. (sygn. I CSK 179/18)

dc.contributor.authorRutkowski, Michał
dc.date.accessioned2020-09-16T07:34:53Z
dc.date.available2020-09-16T07:34:53Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractW glosie przedstawiono kwestię ochrony konsumentów przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeniowych. Omówione zostały dwie płaszczyzny: stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych sensu stricto oraz ich konsekwencji w postaci użycia w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych. Ich egzemplifikacją w przytoczonym stanie faktycznym sprawy jest opłata likwidacyjna pochłaniająca całość zgromadzonych przez ubezpieczonego składek. Na tym tle analizie poddano ocenę charakteru prawnego umowy łączącej towarzystwo ubezpieczeniowe z konsumentem dokonaną przez Sąd Najwyższy oraz przyjęte w orzeczeniu środki mające na celu przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorcę.pl
dc.description.abstractThe article discusses methods of protecting consumers against unfair market practices employed by entrepreneurs, and in particular insurance companies. Two aspects are described: the use of unfair market practices in the strict sense and their consequences in the form of the use of abusive clauses in contracts with consumers. The liquidation fee, which absorbs all premiums collected by the insured, is presented as the example of the above. Therefore, the analysis was made of the standpoint of the Supreme Court regarding the legal nature of the agreement between the insurance company and the consumer, and on the measures adopted in its ruling to counteract unfair practices by the entrepreneur.pl
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 311-326pl
dc.identifier.issn2299-2774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25784
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectnieuczciwe praktyki rynkowepl
dc.subjectunfair market practicespl
dc.subjectprawa konsumentapl
dc.subjectconsumer rightspl
dc.subjectklauzula abuzywnapl
dc.subjectabusive clausepl
dc.titleGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. (sygn. I CSK 179/18)pl
dc.title.alternativeCommentary to the judgment of the Supreme Court dated 28 September 2018 (case no. I CSK 179/18)pl
dc.typeArtykułpl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego