Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Non-Military Aspects of Contemporary International Security - Problem of the Aging Society

Abstract

Nie ulega wątpliwości, iż współcześnie obserwowany, globalny proces starzenia się społeczeństw ma charakter zmian demograficznych nie obserwowanych w dotychczasowych dziejach ludzkości. To zmiany demograficzne są największym wyzwaniem dotyczącym społeczeństw, rynków pracy oraz gospodarek. Celem tego artykułu jest przedstawienie w jaki sposób spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństw oraz wzrost migracji wpływa na zmiany na poziomie globalnym oraz kreuje nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
There is no doubt that the rapid increase in population aging across the globe is signaling the most astonishing demographic changes in the history of humankind. Demographic changes are among the most important challenges facing societies, labour markets and economies. This paper analyzes how low fertility rates, aging populations, and a growing number of migrants from other countries change the face of our globe and created the new threat to national security.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo pozamilitarne, starzenie się społeczeństw, bezpieczeństwo społeczne, non-military security, aging society, social security

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 253-270.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego