Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny miedzy jednostką strefową a pozastrefową

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Obok rozważań teoretycznoprawnych, w artykule są prowadzone rozważania o charakterze praktycznym. W szczególności, obszarem zainteresowania są rozliczenia między zakładem przedsiębiorcy prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (działalnością zwolnioną) a działalności prowadzoną poza tą strefą (działalnością opodatkowaną). Celem przeprowadzanej analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do rozliczeń między jednostką strefową o pozastrefową należy stosować ceny rynkowe, z uwzględnieniem właściwej marży na prowadzonej działalności, przy zastosowaniu odpowiedniej metody szacowania.
The aim of the article is to present the issues related to the application of transfer pricing in special economic zones. In addition to theoretical reflection, the practical cases are presented in the article. In particular, scope of interest is the settlement between the businesses established within the SEZ on the basis of SEZ permit (exempt activities) and activities conducted outside this area (taxable activity). The aim of the analysis is to answer if the settlement carried out between in and out of SEZ entities area arm’s length principle shall be applied, taking the margin on the activities into account and applying the appropriate price valuation method.

Description

Sponsor

Keywords

tax exemption, transfer pricing, Specjalne strefy ekonomiczne, marże, ceny transferowe, zwolnienie podatkowe, Special economic zones, margin

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 82-98

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego