Translation of the European Arrest Warrant in the Light of Intercultural Communication

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

Tłumaczenie europejskiego nakazu aresztowania w świetle komunikacji międzykulturowej

Abstract

The aim of this paper is to examine translation of the European arrest warrant in the light of intercultural communication. The paper consists of three parts. The first part addresses major aspects of judicial cooperation in criminal matters within the territory of the European Union (EU) and introduces the European arrest warrant (EAW) as one of the major legal instruments of such cooperation. The second part focuses on the notion of legal translation as an act of intercultural communication. The third part illustrates, via translation of the European arrest warrant, how certain differences between the two most important legal families of the world, the Common Law and the Civil Law, influence the process of intercultural communication.
Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu nad tłumaczeniem Europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w świetle komunikacji międzykulturowej. Artykuł składa się z trzech części. Celem pierwszej z nich jest przedstawienie głównych aspektów współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej (EU) oraz przybliżenie ENA jako jednego z głównych instrumentów prawnych prawa karnego UE. Część druga omawia tłumaczenie ENA w świetle komunikacji międzykulturowej. Część trzecia opisuje w jaki sposób pewne różnice pomiędzy dwoma najważniejszymi systemami prawnymi, tj. prawem zwyczajowym oraz prawem cywilnym (kontynentalnym) wpływają na proces komunikacji międzykulturowej.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 4, 2010, pp. 9-28.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego