Postoje současných českých spisovatelů k mateřštině

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

The attitudes of contemporary Czech writers in relation to the native language

Abstract

Článek uvádí na základě široké excerpce názory současných českých spisovatelů na jejich těsnou spjatost s mateřským jazykem, s rodnou zemí a kulturou a na kvality češtiny. Všímá si také postojů spisovatelů k jazykovým prostředkům, které jsou pro český jazyk charakteristické. Spisovatelé při svém vyjadřování o češtině často reflektují její vztah k cizím jazykům.
On the basis of the extensive excerption, the article deals with the contemporary Czech writers’ opinions of on their close connections with their mother-tongue language, native country and its culture and the qualities of the Czech language. The author focuses also on the attitudes of the writers to the means of language that are characteristic of the Czech language. In connection with the Czech language, the writers often reflect their relationship to foreign languages.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech language, Mluvnice, Grammar, Jazykové prostředky, Language measures, Názory současných českých spisovatelů, Views of contemporary Czech writers

Citation

Bohemistyka, 2012, nr 3, s. 214-224

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego