Bona fides kapitalizmu. Stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Bona fides of capitalism. Contractual relations in the theory of Talcott Parsons and Neil Smelser

Abstract

Celem artykułu jest socjologiczna analiza stosunków kontraktowych w gospodarce kapitalistycznej. Jej podstawą jest teoria Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera. Rozwinięty kapitalizm niesie ze sobą możliwość „przełamywania” przewagi przetargowej w stosunkach kontraktowych. Wymaga to jednak zasobów, których „podaży” nie można zmienić bieżącymi sankcjami ekonomicznymi. Należą do ich zaufanie, reputacja i lojalność. Analiza instytucji kontraktu Parsonsa i Smelsera dostarcza wartościowych narzędzi badania współczesnego kapitalizmu.
The task of the paper is a sociological analysis of contract relations in a capitalist economy based on the theory of Talcott Parsons and Neil Smelser. A contractual advantage of the parties in advanced capitalism may be overcome. This, however, will require resources such as confidence, reputation, loyalty. Their ‘‘supply’’ cannot be changed by the current economic sanctions. Consequently, the analysis of the contemporary capitalism theory of Parsons and Smelser continues to be a valuable research tool.

Description

Sponsor

Keywords

kapitalizm, capitalism, stosunki kontraktowe, contract relations, instytucja, institution

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 165-177.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego