Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Natural and Supernatural Arguments for Entering into Church Marriage

Abstract

W niniejszym artykule zostały przedstawione dwa rodzaje argumentów za zawarciem związku małżeńskiego: naturalne i nadprzyrodzone. W porządku naturalnym najważniejsze jest: przekazywanie życia; pewnego rodzaju wzajemne życiowe wsparcie małżonków oraz porządek społeczny. Argumenty dotyczące sfery nadprzyrodzonej mogą być kierowane zasadniczo tylko do ludzi wierzących. Mają one charakter obietnic Bożych i zachęty duchowej związanej z rozwojem miłości jako daru Bożego, dojrzewaniem seksualności oraz radością posiadania dzieci, trwałością, wiernością i zaufaniem w związku małżeńskim, nauką przebaczania i rozkwitem wolności małżeńskiej. Treść argumentów pozostaje od wieków taka sama, być może trzeba szukać nowych form przekazu, zgodnie zasadami nowej ewangelizacji.
The article presents two kinds of arguments for entering into marriage: natural and supernatural. On the side of nature the most important argument is transmission of life, some kind of mutual life support of the spouses and social order. On the supernatural side the arguments can basically be addressed only to believers. They have the character of God’s promises and spiritual incentive connected with the growth of love as God’s gift, the development of sexuality and the joy of having children, permanence, loyalty and trust in the marriage relationship, learning to forgive and the flourishing of matrimonial freedom. The content of the arguments has remained unchanged for centuries, perhaps new forms of communication need to be found following the principles of the new evangelization.

Description

Sponsor

Keywords

małżeństwo, marriage, przyczyny zawarcia małżeństwa, reasons for entering into marriage, przekazywanie życia, transmission of life, seksualność, sexuality, rozwój duchowy małżonków, spiritual growth of the spouses, trwałość małżeństwa, constancy of marriage, wierność małżeńska, matrimonial loyalty

Citation

Teologia i Moralność, Tom 12, 2012, s. 37-48.

ISBN

978-83-63266-85-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego