Czarnomorski wymiar bezpieczeństwa europejskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Black Sea Dimension of European Security

Abstract

W artykule dokonana została analiza tendencji geopolitycznych, geoekonomicznych i geostrategicznych, wrażliwości, ryzyka i zagrożeń dla Obszaru Czarnomorskiego. Badania wskazują na istnienie tzw. "miękkiej wojny" przeciwstawiającej Stany Zjednoczone Ameryki i Unię Europejską z jednej strony, Federację Rosyjską i jej sojuszników z Szanghajskiej Organizacji Współpracy z drugiej, mogącą stać się "drugą zimną wojną". Obejmuje ona kwestie dostępu do surowców energetycznych i ich dystrybucji, rosyjskich wysiłków na rzecz utrzymania i rozszerzenia swej hegemonii przy wykorzystaniu regionalnej niestabilności, secesjonistycznych enklaw, sabotażu i paramilitarnej przemocy, terroryzmu i przestępczości. W artykule przeanalizowano także zachodnie interesy o zasięgu regionalnym.
This article examines geopolitical, geoeconomical and geostrategical tendencies, vulnerabilities, risks and threats in the Wider Black Sea Area. The research reveals the existence of a "Soft War" opposing the U.S. and the E.U. on one side to the Russian Federation and its allies from the Shanghai Cooperation Organization on the other side, which can easily become the Second Cold War. It involves access to energy resources and distribution, the Russian efforts to maintain and extend its hegemony using regional instability, secessionist enclaves, sabotage and paramilitary violence, terrorism and criminality. The article also examines Western regional interests.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo europejskie, European security, Region Morza Czarnego, The Black Sea region

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 207-231.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego