Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-10

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The Works of Elżbieta Szemplińska-Sobolewska

Abstract

Praca ma charakter historycznoliteracki, a jej celem jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej życia i twórczości Elżbiety Szemplińskiej – Sobolewskiej (1909-1991). Autorka rozprawy, mając świadomość uwikłania twórczości Szemplińskiej w minione konteksty polityczne i społeczne, poddała je lekturze z perspektywy dzisiejszej, wolnej od uprzedzeń. Poetyka przedwojennych wierszy Szemplińskiej sytuowała się na pograniczu nurtów Dwudziestolecia, zachowując jednak oryginalny, rozpoznawalny styl. Do jej ulubionych konwencji literackich należały ekspresjonizm i naturalizm, a chętnie stosowaną kategorią estetyczną, podobnie jak w prozie, była groteska. Operowała metaforyką animalistyczną, a do podstawowych narzędzi stylistycznych, jakimi się posługiwała, należała pointa. W połączeniu z tematyką społeczną jej wierszy dawało to ciekawy artystycznie efekt. Elżbieta Szemplińska z przekonaniem forsowała swoje lewicowe zapatrywania, co czasami prowadziło do moralizatorstwa, a czasami znajdowało ujście w radykalnych hasłach i ostrych sformułowaniach. Trzeba natomiast podkreślić, że Szemplińska jest autorką jednych z najświetniejszych w polskiej literaturze portretów kobiet, dzieci oraz zwierząt. W Aneksie umieszczono utwory pisarki niewydane w postaci książkowej, zdjęcia i dokumenty osobiste.
This historical and literary elaboration aims at systematization of knowledge about the life and works of Elżbieta Szemplińska-Sobolewska (1909-1991). The author of this elaboration, however, fully aware of the embroilment of the works of Szemplińska in the past political and social context, decided to analyze the texts from today’s perspective free of prejudice. Expressionism and naturalism were her favorite literary conventions, together with grotesque she willingly used as aesthetic category both in poetry, and in prose. She applied animalistic and somatic metaphors, and employed punch line as the basic stylistic instrument, which in connection with the social topics of her poems offered an artistically interesting effect. She constantly propagated her leftist views, which sometimes led to moralizing, and on other occasions burst out in radical slogans and sharp criticism. However, it must be emphasized that Szemplińska is the author of the most eminent portraits of women, children and animals in Polish literature. The reception of Szemplińska’a poems in the Internet shows that emotions related to historical environment of their creation are extinguishing. The Annex contains works of Szemplińska, unpublished in the book form, pictures and personal documents and records with musical interpretations of her poetry.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Sponsor

Keywords

Komunizm, Comunism, Dwudziestolecie, 20th century historians of literature, Poezja, Poetry, Proza, Prose, Konwersja

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego