Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practice

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Empatia i rozhamowanie moralne jako predykatory cyberbullyingu: implikacje dla interwencyjnych i profilaktycznych działań edukacyjnych

Abstract

Cyberbullying represents an emerging form of adolescent aggression that is channelled contemporary through information and communications technologies (ICTs). Research on the psycho-social correlates is still growing but the available evidence highlights the importance of moral disengagement and empathy in predicting cyberbullying behavior. Educators can benefi t from this research and accordingly develop curricula and employ practices that tap moral and empathic beliefs in young people, in order to curb the onset and prevalence of cyberbullying among students. The present article discusses the nature of cyberbullying, reviews the studies assessing the relationships between empathy, moral disengagement and cyberbullying in adolescents, and presents the implications for educational interventions and pedagogical practice.
Cyberbullying stanowi formę agresji rówieśniczej, realizowanej za pomocą współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badania dotyczące psychospołecznych korelatów tego zjawiska dynamicznie się rozwijają, a dotychczasowe rezultaty wskazują na istotność rozhamowania moralnego i empatii jako predykatorów sprawstwa cyberbullyingu.Osoby zajmujące się edukacją mogą wykorzystać wyniki badań w tej dziedzinie, konstruując programy i realizując działania edukacyjne oraz profi laktyczne dotyczące cyberbullyingu, uwzględniające przekonania normatywne, jak i poziom empatii młodych ludzi.W artykule charakteryzowany jest cyberbullying jako zjawisko, w kontekście przeglądu badań dotyczących jego relacji z rozhamowaniem moralnym i empatią adolescentów.

Description

Sponsor

Keywords

moral disengagement, empathy, cyberbullying, adolescents, education, rozhamowanie moralne, empatia, cyberbullying, adolescenci, edukacja

Citation

Studia Edukacyjne, nr 23, 2012, s. 57-69

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego