Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Prof. Aleksander Birkenmajer as a director of the University Library in Poznań in the years 1939–1947

Abstract

Artykuł przedstawia profesora Aleksandra Birkenmajera, przedwojennego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Okazją do jego przypomnienia jest przypadająca w 2017 roku 50. rocznica śmierci. Kierownictwo Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoczął w marcu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Podczas okupacji na kilka lat rozstał się ze współpracownikami. Do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powrócił w marcu 1945 roku, aby uczestniczyć w niezwykle trudnej odbudowie życia bibliotecznego w latach 1945–1947. Do napisania artykułu zostały wykorzystane materiały archiwalne zachowane w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
This article presents the pre-war director of the University library in Poznań, Prof. Aleksander Birkenmajer, to commemorate this year’s 50th anniversary of Birkenmajer’s death. Prof. Birkenmajer took the reins of the University library in March 1939, shortly before the outbreak of wwII. During the occupation, Birkenmajer was released of his duties and did not see his co-workers for a number of years. He came back to the library in March 1945 to re-establish and commence regular duties of the institution between 1945–1947. The present article is based on the archival materials currently kept in the archives of the University library in Poznań.

Description

Sponsor

Keywords

Aleksander Birkenmajer, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, University library in Poznań

Citation

Biblioteka, 2017, nr 21 (30), s. 87-100

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego