Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Social media in Polish libraries, archives and museums

Abstract

Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych stała się w ostatnich latach standardem. Placówki wykorzystują potencjał serwisów do nowej formy komunikacji w środowisku sieciowym. Tematem artykułu jest funkcjonowanie najpopularniejszych portali (Facebooka, Twittera, YouTube’a i Instagrama) w bibliotekach, muzeach i archiwach. Analizę oparto na badaniu ankietowym przeprowadzonym w wybranych instytucjach. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. obecności instytucji na portalach oraz osób zarządzających profilami placówek w serwisach, wybieranych form postów, godzin aktywności użytkowników. Analiza wyników doprowadziła do wniosku, że w badanych instytucjach głównym serwisem wykorzystywanym do komunikacji w sieci jest Facebook. Pozostałe serwisy nie są tak intensywnie stosowane do promocji instytucji. Rezultaty badań ankietowych i obserwacja działalności promocyjnej na stronach internetowych bibliotek, muzeów i archiwów świadczy o tym, że znacznie zwiększyły one swoją aktywność w mediach społecznościowych
The presence of cultural institutions in social media has become a well-es tablished staple over the recent years. Institutions and organisations take advantage of the potential vested in new services to make the most of this new form of com munication in the network environment. This article aims at presenting the opera tion of the most popular social networking sites such as Facebook, Twitter, YouTube and Instagram in libraries, museums and archives. The presented analysis is based on a survey study targeted at a number of pre-selected institutions. The survey questions included inquiries on the achieved presence of the institutions in the portals, people managing the profiles of the institutions in these services, selected forms for posts, and activity patterns of the users. The analysis of the results of the study has demonstrated that the institutions under scrutiny prefer to choose Facebook as the primary tool for communication in the network. The other services are used rather sparsely for promotion of an institution. The results of the survey study as well as a scrutiny of the promotional activity of libraries, museums and archives on web pages clearly indicates, however, a noticeable increase in the activity of these institutions in social media.

Description

Sponsor

Keywords

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, media społecznościowe, social media, biblioteki, libraries, muzea, museums, archiwa, archives, Biblioteka 2.0, Library 2.0

Citation

Biblioteka, 2016, nr 20 (29), s. 183-206.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego