Metodologiczny kontekst badania e-learningu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Title alternative

Methodological context of e-learning research

Abstract

Intensywny rozwój mobilnych cyfrowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych warunkuje nieuchronność zmiany w sposobie myślenia o e-learningu. Współczesny człowiek żyje i funkcjonuje w medialnym świecie, w przestrzeni, w której masowo upowszechniły się przenośne urządzenia, nowoczesne multimedialne telefony komórkowe oraz bezprzewodowy dostęp do sieci internet. Wspomniane rozwiązania technologiczne umożliwiają ludziom nieskrępowane obcowanie z wytworami kultury i nauki, bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdują. Do głównych problemów przedstawionych w pracy zaliczam: kontekst teoretyczny i komunikacyjny e learningu, technologiczne, pedagogiczne i metodologiczne aspekty e-learningu.
Intensive development of digital information and communication technologies determines the inevitability of the change in the way we think about e-learning. Modern man lives and works in the media world, the space in which popular portable computing devices, modern multimedia mobile phones and wireless access to the Internet gained massive popularity. These technologies enable people to communicate at ease with the creations of culture and science, regardless of the time and place where they are located. The main issues presented in the thesis are: the theoretical and the communication in the e-learning context, the technological, pedagogical and methodological aspects of e-learning.

Description

Sponsor

Europejski Fundusz Społeczny

Keywords

badania e-learningu, e-learning research, metodologia, methodology, kultura studiowania, studies culture, platformy e-studiowania, moodle, e-learning, e-studies, aktywność on line, activity on line, motywacja, motivation, myślenie refleksyjne, reflective thinking, edukacja wirtualna, virtual education

Citation

[w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak, (red.) Media - Edukacja - Kultura, 2012, s. 81-102

ISBN

978-83-924173-0-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego