Umiejętności komunikowania i współpracy w środowisku wirtualnym jako efekt szkoleń e-learningowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Communication and collaboration skills in the virtual environment as an effect of the e-learning courses

Abstract

Dobra umiejętność komunikowania się, szczególnie wysoki poziom kompetencji interpersonalnych jest obecnie jedną z najważniejszych kluczowych kompetencji pracownika. Chociaż ludzie od dziecka uczą się komunikować w różnych sytuacjach społecznych, nie oznacza to wcale, że potrafią efektywnie się porozumiewać. Zazwyczaj, co obserwujemy w wielu organizacjach, dużo czasu i miejsca poświęca się na podnoszenie poziomu kompetencji interpersonalnych, poprzez między innymi udział w różnych szkoleniach. Współcześnie obserwuje się coraz większy udział usług i narzędzi internetowych w komunikowaniu się pracowników wewnątrz i poza organizacją. Taki stan rzeczy rodzi pytanie o poziom umiejętności komunikowania za pomocą Internetu. Autorka stara się przekonać, że interaktywny model szkoleń internetowych (e-learning) jest modelem, który wymusza aktywną komunikację i współpracę. W ten sposób pracownicy biorący udział w szkoleniu w naturalny sposób uczą się komunikowania w sieci i mogą podnosić swoje kompetencje komunikacyjne w środowisku wirtualnym.
Good communication skills, especially high level of interpersonal competence is one of the most important employee’s skills. Although people have been learning interpersonal communication since they are children, it doesn’t mean that active listening, nonverbal communication and the other communication skills let them communicate effectively. Usually to improve face to face communication people take part in different trainings. Nowadays it is observed that in business the amount of using internet tools in work has been increasing rapidly. It means that people more often choose mediated communication instead of face to face one. What are their internet communication skills? The author of this paper tries to find an answer for that question. The aim of the paper is to persuade to use interactive e-learning model, which actively involves employees in collaboration and working on projects. Only being active, working within group and resolving real problems using on-line tools with the support of on-line teacher, people may learn how to communicate well in virtual environment.

Description

Sponsor

Keywords

umiejętności komunikowania, communication skills, współpraca w grupie, group collaboration, interakcja, interaction, szkolenie e-learningowe, e-learning training, neodidagmata

Citation

Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss. 99-108

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego