Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Consequences of the abolition of the obligation to obtain

Abstract

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków ewentualnego wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane na mocy ustawy z 23 kwietnia 2009 r. Nowelizacja ta została zaskarżona przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Jej głównym celem jest zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w artykule dokonano charakterystyki podstawowych funkcji takiego pozwolenia jako instytucji prawnej. Omówiono także specyfikę instytucji zgłoszenia robót budowlanych oraz potencjalne zagrożenia dla przebiegu jurysdykcji administracyjnej w sprawach dotyczących prewencyjnej kontroli zamierzeń budowlanych wynikające z niedostatecznej regulacji tej instytucji. Jest to o tyle istotne, że zgłoszenie w myśl nowych zasada ma być podstawowym instrumentem owej kontroli. W artykule wskazano również jakie skutki dla pozycji inwestora, w tym ochrony jego interesów, ale również dla ochrony interesów publicznych może przynieść zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Uwzględniono również uwarunkowania wynikające z prawa europejskiego, tj. transpozycji dyrektywy nr 85/337/EWG.
The author analyses possible consequences of the amendment to the Construction Law (Act of 23 April 2009). That amendment has been challenged and referred to the Constitutional Court, and has therefore not yet received the Polish Presidents final acceptance. Primarily, the amendment proposes a resignation from the requirement to obtain a building permit. The author looks at the building permit as a legal institution, and discusses its specific features e.g. the requirement to report intended construction works. Further, it identifies the potential threats facing the administrative jurisdiction concerning matters related to the supervision and control of construction plans. This is particularly important as the administrative regulations are not yet adequately developed. However, should the amendment come into force, it will be the administrative courts which will be vested witch the control of construction plans. The paper identifies the possible effects of the proposed amendment on the investor and the protection of his rights, as well as the protection of public rights. The requirements arising from the implementation of the EU directive 85 337 have been accounted for.

Description

Sponsor

Keywords

pozwolenie na budowę, building permit

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 133-144.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego