Wpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowców

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Influence of plasmonic and magnetic effects on photophysical properties of luminophores containing lanthanide ions

Abstract

W rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.
W rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

luminescencja, materiały, plazmonowe, magnetyczne, lantanowce, luminescence, plasmonic, magnetic, materials, lanthanides

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego