Wpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowców

dc.contributor.advisorLis, Stefan. Promotor
dc.contributor.advisorRunowski, Marcin. Promotor
dc.contributor.authorGoderski, Szymon
dc.date.accessioned2020-12-04T13:04:30Z
dc.date.available2020-12-04T13:04:30Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionWydział Chemiipl
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.pl
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25926
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectluminescencjapl
dc.subjectmateriałypl
dc.subjectplazmonowepl
dc.subjectmagnetycznepl
dc.subjectlantanowcepl
dc.subjectluminescencepl
dc.subjectplasmonicpl
dc.subjectmagneticpl
dc.subjectmaterialspl
dc.subjectlanthanidespl
dc.titleWpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowcówpl
dc.title.alternativeInfluence of plasmonic and magnetic effects on photophysical properties of luminophores containing lanthanide ionspl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego