Duchowość komunii człowieka z Bogiem

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

The Spirituality of Man’s Communion with God

Abstract

Treść artykułu zorientowana jest na ukazanie istoty i wartości duchowości komunijnej w ujęciu ks. kard. S. Wyszyńskiego. W świetle jego nauczania istota owej duchowości polega na bezgranicznym zaufaniu człowieka Bogu. Jej zaś wartość ujawnia się w skutecznym jego oddziaływaniu na otoczenie, tj. miłosiernej wrażliwości na potrzeby bliźnich i poszanowaniu środowiska ich egzystowania.
The focus of the article is on presenting the essence and values of communion spirituality according to Cardinal S. Wyszyński. Seen from the perspective of his teaching, the essence of this spirituality consists in man's boundless trust in God. Its value unfolds in man's effective influence on his environment, i.e. in his merciful sensitivity to the needs of his neighbors and in respecting the milieu of their existence.

Description

Sponsor

Keywords

duchowość, spirituality, jedność duchowa, spiritual union, wiara, faith, modlitwa, prayer, apostolstwo, apostleship

Citation

Teologia i Moralność, Tom 10, 2011, s. 91-104.

ISBN

978-83-63266-80-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego