Pochodzenie litewskiego afiksu duratywnego teb(e)-

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Adam Mickiewicz University Press

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

język litewski, Lithuanian language, językoznawstwo historyczne, diachronic linguistics, derywacja czasownikowa, verbal derivation, zdanie egzystencjalne, existential clause, zdanie lokalizujące, locative clause, gramatykalizacja, grammaticalization

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 12, 2011, pp. 205-210

ISBN

978-83-232-2296-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego