Miasto na ludzką miarę

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

The Human Scale

Abstract

Miasto na ludzką miarę Film The Human Scale reż. Andreas M. Dalsgaard (Dania, 2012) omawiany jest w kontekście najnowszych filmów dokumentalnych o podobnej tematyce, które pojawiają się na festiwalach poświęconych problematyce praw człowieka. The Human Scale jest przede wszystkim doskonałym wykładem idei duńskiego architekta i urbanisty Jana Gehla. Zrównoważono w nim i połączono wartości poznawcze, narzędzia perswazji i środki artystyczne, aby przekonać widza do myśli Gehla.
The Human Scale The Danish director Andreas M. Dalsgaard’s film The Human Scale (2012) is discussed in the context of recent documentaries on similar subjects that have been shown at human rights festivals. The Human Scale is primarily an excellent lecture on the ideas of ​​Danish architect and urban planner Jan Gehl. The cognitive tools of persuasion and artistic means were equilibrated and combined in the film in order to convince the viewer of the value of Gehl’s concepts.

Description

Sponsor

Keywords

documentary film, human rights festival, architecture, Jan Gehl, public space, Andreas M. Dalsgaard, The Human Scale, Sarah Gavron, David Katznelson, Village at the End of the Word, Marc Issacs, Men of the City, Tom Cordell, Utopia London, Mike Freedman, Critical Mass, Cesar Perez, The Only Flower, Mike Lerner, Maxim Pozdorowkin, Capital, Humphrey Jennings, Spare Time, Dziga Vertov, Man with a Movie Camera, film dokumentalny, festiwal praw człowieka, architektura, przestrzeń publiczna, Dziga Wiertow, Człowiek z kamerą

Citation

Images, vol. XII, nr 21-22, 2013, s. 5-16

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego