Digital formulae of hands and feet in Indian populations

Loading...
Thumbnail Image

Date

1986

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Title alternative

Formuły palców rąk i stóp w populacjach Indii

Abstract

Poza kilkoma opracowaniami dotyczącymi Asamu niewiele jest prac na temat formuł palców u mieszkańców Indii. Udział czynnika dziedzicznego w zróżnicowaniu tych cech wydaje się znaczny, choć niejasny jest sposób dziedziczenia. Na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, że formuła palców ręki 4 < 2 na terenie Indii wykazuje zwiększoną częstotliwość w populacjach o charakterze plemiennym. Formuła palców stopy nie wykazuje zróżnicowania międzykastowego i międzyplemiennego. Dalsze systematyczne badania, z uwzględnieniem płci, wieku, lateralizacji oraz pochodzenia grup (co najmniej terytorialnego) pozwolą lepiej zrozumieć genetykę populacyjną omawianych cech u ludności subkontynentu indyjskiego.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Antropologiczny, vol. 52, z. 1-2, 1986, pp. 215-220

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego