Społeczne następstwa racjonalizacji religii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Inspiracją do podjęcia tytułowego problemu jest Weberowska teza,że ten typ racjonalizacji religii, który proponowali znaczący intelektualiści swoich czasów,skazywał ich na marginalizację społeczną. Teza ta jest - moim zdaniem- zbyt daleko idącym uproszczeniem związku między dokonywaną przez intelektualistów racjonalizacją religii i ich sytuacją społeczną. W przeszłości zdarzało się, że ceną za to była ich marginalizacja społeczna. Bywało jednak i tak, że marginalizowani w jednych okolicznościach historyczno-społecznych stawali się intelektualnymi dominatorami w innych. W Weberowskim ujęciu opozycji racjonalność-irracjonalność można znaleźć pewne skazy, zwłaszcza gdy przyłoży się do niego wzorzec racjonalności stosowany przez Karla R. Poppera. W takiej perspektywie ujęcie to zdaje się posiadać znamiona proroctwa historycznego - z jednej strony opiera się na w gruncie rzeczy irracjonalnej wierze w rozum zbiorowy (społeczny), z drugiej natomiast kwestionuje tę wiarę. Do listy wielkich historycystów, którym Popper zarzuca m.in. popadnięcie w paradoks wielkiego "kłamcy", być może należałoby dopisać Maxa Webera i niejednego ze współczesnych weberystów. Prof. dr hab.Zbigniew Drozdowicz

Sponsor

Keywords

Citation

Drozdowicz Z., Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2011, ss.166

ISBN

978-83-62243-60-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego