20 lat stosunków białorusko-ukraińskich. Próba analizy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Wschodni UAM

Title alternative

Abstract

Na gruzach ZSRR pojawiły się niepodległe państwa, m.in. Białoruś i Ukraina. Miały one liczne predyspozycje do stworzenia strategicznej osi Mińsk-Kijów. Łączyła je wspólna historia, problemy i wyzwania nowo powstałych państw, a nade wszystko położenie geopolityczne. Współpraca białorusko-ukraińska nie wyszła jednak poza ramy haseł o odwiecznej przyjaźni narodów słowiańskich. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wspomniana oś nie powstała.

Description

Sponsor

Keywords

Białoruś, Ukraina, Stosunki białorusko-ukraińskie

Citation

Spojrzenie na Wschód. nr 1(2), 2011, s. 6-11.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego