Ostatnia dama polskiego teatru lalek. Leokadia Serafinowicz i jej poznański teatr dla dzieci

Title alternative

The very last lady in Polish puppet theatre. Leokadia Serafinowicz and her theatre for children in Poznań

Abstract

Rozprawa jest poświęcona Leokadii Serafinowicz – wybitnej twórczyni polskiego teatru lalek i ambitnej reformatorce teatru dla dzieci; niemal zapomnianej przez historię artystce, która pragnęła tworzyć teatr dla małoletnich na najwyższym, europejskim poziomie. We wstępie przypomniano najszerzej znane dokonania Serafinowicz w dziedzinie scenografii, reżyserii i lalkowego teatru dla dorosłych, a także przedstawiono powody, dla których należy docenić nowatorstwo artystki w jej myśleniu o dziecięcych widzach. Pierwszy rozdział zawiera rys biograficzny Serafinowicz od jej najmłodszych lat do czasu, gdy została dyrektorką TLiA Marcinek w Poznaniu (1915–1960). Rozdział II to dotychczasowa historia poznańskiej sceny lalkowej (1945–1960), a także informacje o wszystkich twórcach teatru Leokadii Serafinowicz. W kolejnych dwóch częściach pracy skupiono się na tym, co wyróżniało poznański teatr na tle innych scen lalkowych: szczegółowo omówiono najbardziej pionierskie spektakle, które powstały w Poznaniu w latach 1960–1977, a także przywołano ich recepcję w mieście, kraju i za granicą (rozdział III). Przedstawiono również Przegląd Polskich Współczesnych Sztuk Lalkowych „Konfrontacje” (1964–1968) – pierwszy w polskiej historii festiwal teatru dla dzieci. W pracy zreferowano także trudne relacje artystki ze środowiskiem lalkarskim, które – zdaniem autorki – zaważyły na ostatecznym zepchnięciu najważniejszych dokonań Serafinowicz w niepamięć. Praca zawiera również obszerny aneks. This work is devoted to Leokadia Serafinowicz – an outstanding creator of the puppet theatre and an ambitious reformer of Polish theatre for young audiences (TYA); an artist who wanted to create theatre for children at the highest European level but still is almost completely forgotten. The introduction recalls Serafinowicz’s most widely known achievements in stage design and direction of puppet theatre for adults and shows why she is called an innovative TYA artist. The first chapter is an overview of Serafinowicz’s life and career from her childhood until the moment when she became a director of Teatr Lalki i Aktora Marcinek in Poznań (1915–1960). The second chapter contains the history of this theatre (1945–1960) and its creators. The last two chapters discuss what made the Marcinek theatre stand out from other puppet theatres: the pioneering plays staged between 1960 and 1977 and their reception in the city, country, and abroad. This work also presents the first Polish theatre festival for children in Polish history “Konfrontacje” (1964–1968). A significant part of the dissertation focuses on strained relations between Serafinowicz and the puppetry community in Poland and abroad, which, in the author’s opinion, contributed to the final relegation of her profound impact in contemporary TYA to oblivion. The work also contains an extensive appendix.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Sponsor

Keywords

teatr lalek, teatr dla dzieci, historia, II poł. XX w., teatr w Poznaniu, puppet theatre, TYA (Theatre for Young Audiences), History, 2nd part of XXth century, theatre in Poznan

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego