Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Wiek XIX w filozofii europejskiej to dominacja myśli niemieckiej. W niej zaś ścierały się dwa podejścia. Jedno nawiązywało do Oświecenia, zwłaszcza do Kanta, stawiając w centrum zainteresowań badawczych rozum jako to uposażenie człowieka, które czyni zeń koronę wszelkiego stworzenia, zwieńczenie bytu, co przekłada się na rozstrzygnięcia w ramach filozofii praktycznej: ujęcie dziejów, społeczeństwa, etyki i polityki. Nurt ten można określić mianem racjonalistycznego. Przeciwstawił mu się nurt zainaugurowany przez Herdera, a rozwijany przez Schopenhauera i Nietzschego, nieco pochopnie określany niekiedy jako irracjonalistyczny. W tym kontekście uważano, iż rozum "pracuje w służbie życia" i z życia czynił naczelną kategorię filozoficzną oraz główny obszar badań filozofii. Praca Andrzeja Przyłębskiego pokazuje oba te nurty, ich genezę i ciekawe kontynuacje w filozofii XX wieku.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przyłębski, Andrzej, Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, ss. 202

ISBN

978-83-62243-36-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego