Po rewolucji seksualnej – czas na małżeństwo. Rozważania w świetle "Familiaris consortio"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny, UAM

Title alternative

After Sexual Revolution – Time for Marriage. Reflections in the Light of "Familiaris consortio"

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przejawów kryzysu dotykającego współczesne małżeństwa, będącego skutkiem rewolucji seksualnej, emancypacji kobiet i zanegowania obowiązujących dotychczas wartości. Refleksje inspirowane obserwacjami zachodzących obecnie zmian w postrzeganiu duchowości małżeńskiej zaprezentowano w świetle "Familiaris consortio".
The object of the article is to show the manifestations of the crisis that touches contemporary marriages and which is a result of sexual revolution, women’s emancipation and a negation of hitherto valid values. Reflections inspired by observations of currently ongoing changes in the perception of marriage spirituality are presented in the light of "Familiaris consortio".

Description

Sponsor

Keywords

Małżeństwo, Marriage, Świętość, Holiness, Duchowość, Spirituality, Partnerstwo, Partnership, Równość, Equality, Wolność, Freedom, Kryzys, Crisis, Miłość, Love

Citation

Teologia i Moralność, Tom 11, 2012, s. 155-172.

ISBN

978-83-63266-05-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego