Wybrane czynniki związane z kształtowaniem się wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The chosen factors related to the development of the vision of one’s adult life in emerging adulthood

Abstract

Praca dotyczyła roli wewnętrznej aktywności prospektywnej dla rozwoju w okresie wyłaniającej się dorosłości. Główne problemy badawcze poruszane w niniejszej pracy dotyczyły: 1) opisu charakterystyki wizji własnego dorosłego życia w okresie wyłaniającej się dorosłości, z uwzględnieniem zmian zachodzących w tejże wizji; 2) analizy zależności pomiędzy charakterystyką wizji własnego dorosłego życia a wybranymi czynnikami podmiotowymi i poza podmiotowymi. Praca została przygotowana w oparciu o badanie podłużne (dwa pomiary) i wykorzystywała zarówno metodologię ilościową, jak i jakościową. Dane zbierano za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy psychologicznych oraz wypowiedzi pisemnych, które następnie poddawana analizie z pomocą sędziów kompetentnych. Uczestnikami badania były osoby w okresie wyłaniającej się dorosłości (17-27 lat). Uzyskane wyniki wskazują na to, że dla wielu osób w okresie wyłaniającej się dorosłości stworzenie symulacji własnego dorosłego życia jest trudnym zadaniem, w związku z czym ich wizja własnego dorosłego życia często jest ogólnikowa i niezbyt rozbudowana. Zaobserwowano także szereg zależności pomiędzy charakterystyką tejże wizji a wymiarami i statusami tożsamości oraz poczuciem sensu w życiu. Wbrew przewidywaniom, wizja ta wydaje się w niewielkim stopniu powiązana z przyszłościową perspektywą czasu oraz wartościami życiowymi.
This thesis was focused on the issues referring to the role of prospective thinking in emerging adults’ development. The main research goals were: 1) explore the vision of one’s adult life in emerging adults and changes in this vision over time; 2) analyze relations between the vision of one’s adult life and the chosen factors. The project has been conducted based on a longitudinal study including two measurements. It has adopted both quantitative and qualitative methodologies. Data have been gathered by standardized psychological questionnaires and written statements, which properly trained coders further analyzed. Participants were emerging adults aged from 17 to 27 years old. Results indicate that many emerging adults struggle with developing the simulation of their future adult life and have a superficial and poorly extended vision of one’s adult life. It has also been observed that the characteristic of this vision is related to identity development and meaning in life. Contrary to expectations, relationships between the vision of one’s adult life and future time perspective and life values seem to be weak or at least moderate.

Description

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Sponsor

Keywords

wizja własnego dorosłego życia, umysłowa aktywność prospektywna, wyłaniająca się dorosłość, tożsamość, perspektywa czasu, vision of one's adult life, prospective thinking, emerging adulthood, identity, time perspective

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego