Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Big Sporting Events as a Way to Create the Image of a State. The Case of BRIC Group

Abstract

Artykuł ukazuje rolę dużych imprez sportowych jako narzędzia promocji i rozwoju państw grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Przedstawiono w nim mechanizmu kreowania wizerunku państwa przez sport oraz podano szereg przykładów wykorzystywania tej sfery przez państwa zaliczane do grupy BRIC. Ukazano również proces komercjalizacji sportu i wpływ tego zjawiska na istotę i wartości ruchu olimpijskiego. The article shows a role of big sporting events as a tool of advancement and development of a state, taking Brasil, Russia, India and China into account. The mechanisms of creating the state image are discussed. Moreover, some examples of using sport by BRIC group countries are underlined. Finally, the process of commercialization and its influence on Olympic Games values are depicted.

Description

Sponsor

Keywords

sport, wizerunek, euro, BRIC, olimpiada, igrzyska, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny

Citation

Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 27-44

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego