Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Content of the Norbertine commonplace book ”Flores Oratorii” stored in the Franciscan Provincial Library in Gniezno

Abstract

Artykuł prezentuje zasób norbertańskiej silvae rerum przechowywanej obecnie w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie (BPFG). Sylwa stanowi swoistą bibliotekę: zbiór odpisów mów, oracji dotyczących bieżącego życia politycznego XVIII wieku, dzieł poetyckich, życzeń, powinszowań okazjonalnych, a także twórczości własnej nieznanego zakonnika norbertańskiego – twórcy i właściciela sylwy.
In this article I present the content of the Norbertine commonplace book stored in the special collections department of the Franciscan Provincial Library in Gniezno. This commonplace book (Latin: silva rerum) is a kind of library of its own: a collection of copies of speeches, orations on the current political life in the eighteenth century, poetic works, greetings, occasional congratulations, as well as own works of the unknown Premonstratensian monk – the creator and owner of this commonplace book.

Description

Sponsor

Keywords

Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie, Franciscan Provincial Library in Gniezno, Poezje, Poems, Norbertanie, Norbertines, Oracje, Orations

Citation

Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 299-305

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego