Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

An outline of the history of Poznan University Library. A guide

Abstract

Praca przygotowana została z okazji obchodów 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu oraz w Dekadzie Jubileuszowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009-2019
The present guide has been prepared in recognition of the City of Poznań’s four hundred year academic tradition and the celebration of the 100th anniversary of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Description

Sponsor

Keywords

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Citation

ISBN

978-83-60961-06-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego